Kanton Sarajevo porodiljama daje 1000 KM mjesečno, bez obzira na radno-pravni status

Svaka porodilja u Kantonu Sarajevo, bez obzira na radno-pravni status, primat će mjesečnu naknadu u iznosu prosječne plate u FBiH, koja sada iznosi oko 1.000 KM.

Skupština Kantona Sarajevo usvojila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice s djecom.

Ono što je najvažnija vijest jeste da će svaka porodilja dobijati mjesečni iznos (12 mjeseci) u visini prosječne plate u Federaciji BiH, koja sada iznosi oko 1.000 KM.

Naime, Vlada Kantona Sarajevo podnijela je amandman na član 20. Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice s djecom, iza stava 1. dodaju se novi st. (2), (3) i (4) koji glase:

(2) ...iznos novčane naknade plaće ženi – majci u radnom odnosu i novčane pomoći nakon porođaja ženi – majci koja nije u radnom odnosu, ne može biti manji od prosječne plate u Federaciji Bosne i Hercegovine za prethodnu godinu.

(3) Prosječna plata Federacije Bosne i Hercegovine iz stava (2) ovog člana se utvrđuje instrukcijom iz člana 13. stav (3) ovog zakona, na osnovu posljednjeg objavljenog statističkog podatka Federalnog zavoda za statistiku za prethodnu godinu.

(4) Neovisno o izuzetku iz stava (2) ovog člana, doprinosi za PIO, zdravstvo i osiguranje od nezaposlenosti te poreske obaveze iz člana 150. ovog zakona, se uplaćuju isključivo na iznos naknade plate ženi – majci iz člana 149. stav (1) ovog zakona."


Kako vam se sviđa članak?

1 0

Adel Eskić

Adel Eskić32 članaka

Po zanimanju diplomirani informatičar, zaposlen u prosvjeti i vlasnik IT firme Cybervision. Duži period se bavim političkim aktivizmom i razvojem građanskog aktivizma u cilju pozitivnih društvenih promjena.

Komentari