Pristojni Bošnjaci, nemojte šutjeti!

Pristojni Bošnjaci, nemojte šutjeti!
Ibrahim Rizvanović
KOLUMNA

Gradonačelnik Brčko distrikta BiH E. Kadrić (SDA) i predsjednik Skupštine Brčko distrikta BiH Siniša Milić (SNSD) na press konferenciji održanoj 23. 12. 2021. godine zabrinutih lica komentirali su organiziranje izložbe fotografija i slika nobelovca Petera Handkea u Brčkom, negatora genocida nad Bošnjacima u Srebrenici, u okviru manifestacije obilježavanja “Dana i jubileja Republike Srpske”, a u organizaciji SPKD „Prosvjeta“ Brčko i  Konzervativnog kluba Brčko. Saglasni su, a prema njima je to najbitnije, da u organizaciji spomenute manifestacije ne stoje institucije Brčko distrikta BiH. Naravno, ovo nije istina, jer se rad udruženja SPKD „Prosvjeta“ Brčko i Konzervativnog kluba Brčko financira, između ostalog, i iz budžeta Brčko distrikta BiH.

Vlada i Skupština Brčko distrikta BiH moraju voditi računa gdje se i na koji način troše nemilice donirana budžetska sredstva. Brčko distrikt BiH ni u jednom obliku ne smije financirati ili podržavati rad udruženja ili realizaciju projekata kojima se krše prava i slobode građana Bosne i Hercegovine, odnosno Ustav Bosne i Hercegovine, Statut Brčko distrikta BiH, zatim međunarodne konvencije, odluke i pravni propisi, kao i odluke i pravni propisi institucija države Bosne i Hercegovine i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

U konkretnom slučaju organiziranja izložbe, pored financiranja rada navedenih udruženja, bitna značajka je da institucije Brčko distrikta BiH ne sprječavaju djelovanje bilo koje fizičke ili pravne osobe u njenoj namjeri negiranja presuda Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije, Međunarodnog suda pravde i Suda Bosne i Hercegovine o genocidu počinjenom nad Bošnjacima Srebrenice. Posebno naglašavam kršenje Rezolucije Skupštine Brčko distrikta Bosne i Hercegovine o osudi ratnog zločina i genocida u Srebrenici donesenoj 30. juna 2005. godine (broj: 0-02-022-114/05).

Zabrinuti su oni, jer znaju da se novcem Brčko distrikta BiH financira protivustavno djelovanje u Brčko distriktu BiH, da se krši Ustav BiH, ne poštuje presuda Ustavnog suda BiH o neustavnosti „praznika“ Dana Republike Srpske, za što slijedi krivična odgovornost. Zabrinuti su, jer znaju da se financiranjem izložbe, u okviru manifestacije, negiraju presude Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije, Međunarodnog suda pravde i Suda Bosne i Hercegovine o genocidu počinjenom nad Bošnjacima Srebrenice, a posebno Rezolucija Skupštine Brčko distrikta Bosne i Hercegovine o osudi ratnog zločina i genocida u Srebrenici. I neka su zabrinuti, jer više ništa neće biti kao što je do sada bilo.

U pokušaju skretanja pažnje sa navedenih problema i udara na institucije Brčko distrikta BiH i državu Bosnu i Hercegovinu, oni govore o nekakvim egzistencijalnim pitanjima koja su neophodna da se rješavaju u našoj zajednici, kako mladi ne bi odlazili iz države, odnosno kako bi se vratili. Da li je njima jasno da građani odlaze iz BiH prije svega radi sistemske nesigurnosti i neizvjesnosti, pa tek onda zbog socijalno-ekonomske situacije?! Kako da Bošnjak ostane u Brčko distriktu BiH kada vlast dozvoljava da se mijenja prošlost, da se negiraju zločini i genocid počinjeni nad Bošnjacima, jer poslije negacije dolazi zaborav, a poslije zaborava nema sankcije?! Bošnjaci u vlasti sutra će pristati da je bio građanski rat, a ne agresija na BiH, prekosutra da je bio lokalni sukob, a zakosutra da nikakvog rata uopće nije ni bilo! Bošnjaci ne smiju zaboraviti da u temeljima svake nove poslovne inicijative, u slobodnim zonama, u Luci Brčko itd. leži bošnjačka krv. Nisu nevini bošnjački životi izgubljeni da bi neko urinirao po Bošnjacima, državi Bosni i Hercegovini, Brčko distriktu BiH i svim našim svetinjama.

Kako, predsjedniče Miliću, možete reći da postoji stabilnost i opredijeljenost da se zajednički radi na unaprjeđenju ukupnog stanja, koje će omogućiti da ljudi ostaju na ovim prostorima, a oni koji su otišli da se vraćaju, kada ne poštujete, između ostalog, član V. spomenute Rezolucije: „ Brčko distrikt BiH, lokalna zajednica multietničkog življenja, i njegova izabrana Skupština ovom rezolucijom o osudi genocida i ratnog zločina iskazuje solidarnost sa svim žrtvama i suosjeća sa onima čiji su najdraži žrtve ratnog zločina s jasnom porukom da se ovakvo zlo nikada više ne ponovi.“. Kako to sadašnja vlast iskazuje solidarnost – nesprječavanjem postavke izložbe o negatoru genocida u Srebrenici, učešćem u njegovoj glorifikaciji?!

Predsjedniče Miliću, a i drugi neka znaju, svaki samosvjesni Bošnjak, pripadnik bošnjačke nacije, koji ima za domovinu samo Bosnu i Hercegovinu, uvijek će potencirati razliku između žrtve i zločinca. To je osnov za daljnju saradnju, zajednički život, razumijevanje i dijalog. Nikakve poslovne inicijative i privreda.

Ovaj tekst završit ću riječima mladog i pametnog Brčaka Safeta Imamovića: „Zato ako ikada situacija eskalira i pristojan svijet dozvoli da se dugo građeni mir kompromitira, za to neće biti krivi ovi gore, već pristojan svijet koji je šutio“. Pristojni Bošnjaci, nemojte šutjeti! Da smo šutjeli 1992. godine, danas nas ne bi bilo.


Kako vam se sviđa članak?

3 0

Ibrahim Rizvanović

Ibrahim Rizvanović3 članaka

Rođen sam 1.5.1981. godine u Brčkom, gdje i danas živim. Po zanimanju sam diplomirani pravnik. Autor sam bloga Bošnjak, gdje obrađujem razne teme od lokalnog značaja.

Komentari za ovaj članak su onemogućeni