Registracija autora

250
Jačina šifre

Ukratko

VETO.ba je platforma koja Vam omogućava objavljivanje vaših članaka u obliku vijesti ili komentara i kolumni.

Od svih autora tražimo da slijede etička načela istinitosti, objektivnosti, slobode i odgovornosti prema čitaocima, onima o kojima pišu, kao i prema izvorima informacija koje štite.

Nakon uspješne registracije morat ćete pričekati pregled iste prije nego što budete imali mogućnost da se prijavite na svoj račun i počnete objavljivati članke.

O svim daljnjim informacijama i radnjama ćete biti obavješteni na vaš e-mail.

Prije registracija molimo Vas da se detaljnije upoznate sa našim uslovima korištenja za autore.