Uslovi korištenja

Korištenjem usluga VETO.ba slažete se sa sljedećim:

Član 1. Podaci

Vlasnici VETO.ba imaju pravo koristiti moje podatke popunjene prilikom registracije kako bi iste prikazao javno unutar članaka koje lično napišem i objavim, te listi autora.

Član 2. Odgovornost

Vlasnici VETO.ba ne snose nikakve posljedice koje bi mogle proisteći iz tekstova članaka koje lično napišem i objavim.
Polazeći od načela da su u demokratskom društvu mediji slobodni, samostalni, istraživački i otvoreni za različita mišljenja, autor za svoj rad snosi odgovornost pred javnošću, zakonom i pred svojom profesionalnom organizacijom.
Iznošenjem samostalnoga i kritičkog stava u traganju za istinom kao osnovnim načelom u profesionalnom radu, autor aktivno sudjeluje u stvaranju javnog mnijenja i kolektivnom rasuđivanju o stvarima koje se tiču sviju.

Član 3. Obaveze

Autor je obavezan iznositi istinitu, uravnoteženu i provjerenu informaciju. On navodi osobe ili ustanove od kojih je dobio podatak, informaciju ili izjavu. Ima pravo i da ne otkrije izvor informacije, ali za objavljeni podatak snosi moralnu, materijalnu i krivičnu odgovornost.
Autora obavezuje zakonska odredba o čuvanju državne tajne. Autor poštuje embargo na objavljivanje informacije.
Autor poštuje autorstvo drugih autora i ostalih sudionika u javnom informiranju. U svojim prilozima navodi imena drugih autora čijem se tekstovima koristi.
U nastojanjima da dođe do informacije, fotografije, snimka ili dokumenta, autor ne smije koristiti nelojalna i nezakonita sredstva.
Autor treba štititi čovjekovu intimu od neopravdanog ili senzacionalističkog otkrivanja u javnosti. Autor je obavezan poštivati svačije pravo na privatni i porodični život, dom, zdravlje i prepisku (intersubjektivnu komunikaciju).
Autor ne smije intervijuirati ni fotografirati dijete (do 15 godina) o pitanjima njegova života ili života druge djece bez prisustva roditelja ili drugog odraslog odgovornog za dijete.
S učenicima se ne smije razgovarati niti ih se smije fotografirati u školi bez odobrenja školskih službi. Djeci i mlađim maloljetnicima (od 14 do 16 godina) ne smije se plaćati za obavijesti niti se smije plaćati njihovim roditeljima ili skrbnicima, osim ako to nije u interesu djeteta.
Autor ne smije otkriti identitet djece upletene u slučajeve seksualnog zlostavljanja, bez obzira jesu li svjedoci ili žrtve.
U izvještajima (i drugim prilozima) o slučajevima seksualnog zlostavljanja djece sve formulacije moraju biti takve da:

  • dijete i maloljetnik ne mogu (ni izravno ni neizravno) biti identificirani
  • identificirana može biti samo odrasla osoba.

Autori moraju izbjegavati objavljivanje detalja i pežorativne kvalifikacije o rasi, boji kože, vjeri, spolu ili seksualnoj orijentaciji, kao i o bilo kojoj fizičkoj ili mentalnoj manjkavosti ili bolesti ukoliko to nije relevantno za javni interes.

Član 4. Prava platforme

VETO.ba ima pravo da blokira ili ukloni članak koji ne ispunjava uslove korištenja ili uznemirava javnost.
VETO.ba ima pravo da blokira pristup platformi autorima koji više puta prekrše pravila korištenja platforme.
VETO.ba ima pravo na korištenje svih tekstova objavljenih na platformi u svoje svrhe.

Član 5. Sudska nadležnost

Za sve eventualne zahtjeve i sporove koji bi mogli proizaći iz korištenja usluga VETO.ba, stvarno je nadležan sud u Velikoj Kladuši.
Vlasnici VETO.ba zadržavaju pravo izmjene sadržaja na web stranici www.veto.ba bez prethodne najave u bilo kojem trenutku, na bilo koji način i iz bilo kojeg razloga i nije odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.

Član 6. Komentarisanje

Prilikom učešća u komentarisanju VETO.ba članaka obavezno je poštivati pravila ponašanja koja su definirana ovdje. Pravila su podložna promjenama o čemu će svi posjetitelji VETO.ba biti obaviješteni putem poruka i obavijesti vidljivih uz komentare. VETO.ba je integrisan sa fejsbuk komentarima, što znači da svaki komentator mora imati registriran fejsbuk profil putem kojeg komentira na VETO.ba. Posjetioci VETO.ba u potpunosti su odgovorni za sve informacije ili datoteke koje objavljuju i za objavljeni sadržaj nisu odgovorni vlasnici VETO.ba.

Za komentarisanje na VETO.ba vrijede sljedeća pravila:

  • Nije dozvoljeno objavljivati materijale koji na bilo koji način krše zakone Bosne i Hercegovine – svi materijali koji vrijeđaju, diskriminiraju, prijete, pozivaju na mržnju na nacionalnoj, rasnoj, religijskoj i seksualno orijentiranoj osnovi; materijali koji su uvredljivi, vulgarni, prijeteći, ugrožavaju tuđu privatnost i slično, bit će uklonjeni, a njihovi autori sankcionirani.
  • Nije dozvoljeno objavljivati bilo kakav materijal zaštićen copyrightom koji ne pripada korisniku osobno ili vlasnicima VETO.ba.
  • Zabranjeno je objavljivati privatne podatke drugih korisnika VETO.ba.
  • U skladu s policom privatnosti, svi podaci naših posjetilaca ostat će tajni, osim u slučaju policijskog ili sudskog naloga na osnovu kojeg je VETO.ba dužan ustupiti informacije o IP adresi korisnika.
  • Potrebno je pisati konkretne komentare vezane uz temu članka ili problematiku o kojoj se želi raspravljati – sve teme koje neće zadovoljiti ovo pravilo bit će zatvorene i izbrisane.
  • Zabranjeno je objavljivati reklame usluga i proizvoda, te širiti spam i flood poruke u tematskim forumima.
  • Svaki ispisani komentar na VETO.ba izražava mišljenja, stavove i uvjerenja njihovih autora, a nikako ne vlasnika VETO.ba.