U Walesu pronađeni tragovi pretka dinosaura stari više od 200 miliona godina

U Walesu pronađeni tragovi pretka dinosaura stari više od 200 miliona godina

Stope pronađene na plaži u Južnom Walesu u Velikoj Britaniji vjerovatno je utisnuo rani predak dinosaura prije više od 200 miliona godina, vjeruju stručnjaci iz Prirodoslovnog muzeja u Londonu.

Palaeontolozi iz te ustanove ocjenjuju da je riječ o tragovima koje je najvjerovatnije ostavio ili rani sauropod ili prosauropod, koji mu je prethodio.

Stope je otkrila paleontologinja amaterka Kerry Rees na plaži u mjestu Penarth u okrugu Vale of Glamorgan u 2020. godini o čemu je izvijestila Prirodoslovni muzej.

Isprva skeptični dr. Susannah Maidment i profesor Paul Barrett proveli su istraživanje i vjeruju danas da su pronašli tragove rođaka dinosaura iz perioda ranog trijasa, prvog perioda mezozoika.

Doktorica Maidment je objasnila da često dobijaju dojave o pronalascima tragova stopa izumrlih bića no, te tragove lako je pobrkati s geološkim formacijama.

U ovom slučaju posrećilo im se i ustanovili su da je doista riječ o tragovima životinja i čak s priličnom vjerovatnošću utvrdili o kojoj se vrsti radi.

Vjeruju da je tragove ostavio eosauropus, a nije riječ o dinosauru već o tipu traga koji je ostavio vrlo rani sauropod ili njegov bliski rođak.

Znamo da su rani sauropodi živjeli u to doba u Velikoj Britaniji, jer su kosti roda camelotije, vrlo ranog sauropoda, pronađeni u stijenama u Somersetu i datirana su iz tog perioda”, objašnjava.

Tragovi dinosaura mogu biti bogato vrelo informacija o ponašanju i mogu pokazati kretanje u krdima te dati podatke o načinu na koji je životinja hodala.

“Ovakvi tipovi tragova nisu baš česti u svijetu i zato vjerujemo da je to zanimljiv doprinos našem poznavanju trijasa u Velikoj Britaniji”, kaže prof. Barrett.

Tragovi iz Penartha dokumentirani su za buduću studiju tehnikom 3D i ostat će na obali sve dok ih plima ne erodira.

Otkrića o nalazu u Penarthu u Južnom Walesu objavljena su u časopisu Geological Magazine.


Kako vam se sviđa članak?

0 0

Komentari