Visina premije zdravstvenog osiguranja u USK za 2022. godinu iznosi 20 KM

Visina premije zdravstvenog osiguranja u USK za 2022. godinu iznosi 20 KM

Na sjednici Vlade Unsko-sanskog kantona, na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike prihvaćen je prijedlog Odluke o visine premije za 2022. godinu, privremenog Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko sanskog kantona, te je materijal upućen Skupštini Unsko-sanskog kantona na razmatranje.

Na prijedlog Privremenog UO ZZO USK utvrđena je visina premije za 2022. godinu u iznosu od 20 KM po osiguranom licu, a konačnu odluku će donijeti Skupština USK na jednoj od narednih sjednica.


Kako vam se sviđa članak?

0 0

Komentari